DMCA

Obvestilo o odstranitvi v skladu z Zakonom o digitalnih avtorskih pravicah iz leta 1998

Za koga to lahko zadeva,

To je obvestilo v skladu z Zakonom o digitalnih avtorskih pravicah iz leta 1998 (DMCA), ki zahteva, da nemudoma prenehate zagotavljati dostop do avtorsko zaščitenega gradiva. Prijaviti želim primer kršitve avtorskih pravic, pri katerem se gradivo, ki krši avtorske pravice, pojavi na spletnem mestu, katerega gostitelj ste.

Kršitveno gradivo, za katero trdim, da mi pripada, je naslednje:

CricTenHd

Izvirno gradivo je na mojem spletnem mestu z naslednjimi URL-ji:

https://crictenhd.com/

Gradivo, ki krši avtorske pravice, se nahaja na naslednjih URL-jih:

https://crictenhd.com/

Moji kontaktni podatki so:

Ime:
Abdul Rasoo

Poštni naslov:
Hiša št. 12 Mesto Kabul
Telefonska številka:
2532623021
Email naslov:
crictenhd@gmail.com
V dobri veri verjamem, da uporaba opisanega gradiva na pritožbeni način ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali v skladu z zakonom.

Informacije v tem obvestilu so točne in sem bodisi lastnik avtorskih pravic bodisi sem pooblaščen, da delujem v njegovem imenu.

Izjavljam, da je v skladu z zakoni o krivem pričevanju Združenih držav Amerike to obvestilo resnično in pravilno.

Podpisano:
Abdul Rasoo

Datum:
2021-2-03